Identiteit

Identiteit

De school moet een plaats in de samenleving zijn waar in principe alle kinderen zich thuis voelen. We willen een veilig klimaat scheppen, waarbij leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. We zijn een open christelijke school. Vanuit de christelijke levensovertuiging gaan wij met elkaar om en geven wij les. De waarden en normen van onze school zijn gebaseerd op respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en de wereld om ons heen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is van harte welkom op onze school. We houden rekening met diverse geloofsovertuigingen.

In de praktijk kunt u dat aan de volgende dingen merken:

–      Het godsdienstonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode ‘Trefwoord’. Er worden aan de hand van thema’s  bijbelverhalen en spiegelverhalen verteld. Daarnaast worden  Christelijke liedjes gezongen en in de bovenbouw maken de kinderen ook kennis met andere godsdiensten.
–      iedere dag wordt in de groep gestart en geëindigd met gebed of een lied;
–      er is aandacht voor de Christelijke feestdagen. De kinderen leren wat de oorsprong is van deze feesten en maken kennis met de rituelen en gebruiken die daarbij horen, bijvoorbeeld tijdens een kerst- of een paasviering.
–      de manier van omgaan met elkaar.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is welkom op onze school. We verwachten dat ouders die een bewuste keus maken voor Jonglaren, respect hebben voor onze levensbeschouwelijke identiteit.