Noodopvang Jonglaren

Datum: 18 mei2020   

Op Hemelvaartsdag en op 2e Pinksterdag zijn de kindcentra gesloten en wordt er dus geen noodopvang, onderwijs en reguliere opvang aangeboden. Op de vrijdag na Hemelvaart wordt er noodopvang geboden via de kinderopvang. U kunt dan voor noodopvang terecht bij onze eigen kinderopvang (kinderdagverblijf of BSO) of bij de organisatie waar u normaal gesproken de opvang afneemt. U kunt zich voor noodopvang binnen onze eigen opvang aanmelden (t/m woensdag 20 mei, 12.00 uur) via het algemene e-mailadres van de directie van het kindcentrum. Wanneer u normaal gesproken opvang afneemt bij een andere opvangorganisatie vraagt u ook de noodopvang bij betreffende organisatie aan.

Is de reguliere opvang open op de vrijdag na Hemelvaart?
De kinderdagopvang en peuteropvang zijn op vrijdag 22 mei open en toegankelijk voor alle kinderen die normaal gesproken op de vrijdag komen. Voor de BSO gelden de aangepaste maatregelen die vanaf 11 mei van kracht zijn. Dat betekent dat alleen kinderen die volgens het 50% rooster op vrijdag 22 mei ‘aan de beurt’ zouden zijn geweest voor het volgen van onderwijs naar de BSO mogen komen.

[begin]