De school

De school

CDBS “Jonglaren” is gebouwd in 1978 en ligt aan de rand van het dorp Zuidlaren in een sfeervolle, rustige en bosrijke omgeving. We hebben een ruim opgezet schoolplein. Bij ons op school zitten ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over 5 á 6  groepen. We beschikken over extra ruimtes waar kinderen individueel of in kleine groepjes kunnen werken. “Jonglaren” is sinds 1997 een erkende Daltonschool en we zijn aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging.

Er wordt onderwijs gegeven aan de hand van de Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid.  In de praktijk betekent dit:

▪ de leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen zoveel mogelijk opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren
▪ we werken met taken
▪ kinderen leren zelf hun werk te plannen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk
▪ kinderen mogen kiezen voor samenwerken of individueel werken
▪ er worden structureel samenwerkingsopdrachten gegeven
▪ we bieden differentiatie in de instructie en verwerking aan
▪ kinderen worden gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar oplossingen

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en veel leren. Sinds 2012 zijn we in het bezit van het predicaat “de Gezonde en Veilige school”. Dit houdt in dat er structureel aandacht wordt besteed aan thema’s zoals voeding, sport, sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid. We zijn een sportieve school.

Verder maakt Jonglaren onderdeel uit van CKC Drenthe.