Overige informatie

Overige informatie

Klachtbehandeling
Een klacht over de dienstverlening van CKC Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert CKC Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling. In de folder Klachtbehandeling klanten CKC Drenthe Kinderopvang en de brochure Klachtenloket kinderopvang vindt u meer informatie. Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang.

Inspectierapporten GGD
Hieronder vindt u de meest recente inspectierapporten van de GGD, voor zowel de buitenschoolse opvang als de kinderdagopvang.

Klachtenbehandeling CKC Drenthe kinderopvang

Interne klachtenprocedure CKC Drenthe Kinderopvang

Brochure klachtenloket kinderopvang

Brochure over de externe klachtenprocedure kinderopvang (waaronder peuteropvang)

Inspectie rapport van de GGD BSO

Inspectie rapport van de GGD KDV