Schoolmaatschappelijk werk

Mevr. W. Aalberts is bij ons op school de maatschappelijk werker. Zij is in dienst van stichting Noordermaat. Noordermaat verzorgt maatschappelijk werk in diverse regio’s in Drenthe. Ouders kunnen zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker, bijvoorbeeld wanneer er zich problemen voordoen in de thuissituatie of wanneer ouders merken dat hun kind niet goed kan meekomen met leeftijdsgenoten. Het kan van alles zijn. De maatschappelijk werker kan dan hulp bieden. Ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met mevr. Willemijn Aalberts, w.aalberts@tynaarlo.nl. Leerkrachten en de intern begeleider kunnen ook advies inwinnen, hiervoor wordt toestemming van de ouders gevraagd.

Informatie van de Maatschappelijk werker:

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het  goed op school. Maar sommigen hebben moeilijkheden thuis, op school of in hun dagelijks functioneren. Problemen uiten zich bijvoorbeeld in: het niet naar de zin hebben, achterlopen, heel stil of juist druk zijn, gepest worden of zelfs niet meer naar school willen. Wij helpen u hier graag mee, opdat uw kind zich weer prettiger voelt. Dit uit zich dan vaak in betere leerprestaties en prettiger gedrag.

 

Waarmee wij helpen?

  • Zoeken naar de oorzaak van het probleem of de problemen, het starten van de hulpverlening of het vinden van de juiste hulpverlening.
  • Hulp en advies bieden aan ouders bij vragen over opvoeding, de sociaal emotionele ontwikkeling
  • Overleg met de intern begeleider van school, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD.

Graag wil ik met u meedenken. Samen zoeken we uit wat er speelt, wat u graag wilt veranderen, we kijken of de situatie op school optimaal is en of het mogelijk is om thuis iets te doen wat helpt.

 

Kosteloos, zonder verwijzing, vertrouwelijk

Aan de hulp die wij bieden zijn geen kosten verbonden, u heeft ook geen verwijzing nodig en alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Als maatschappelijke werkers hebben wij een beroepsgeheim.

 

Met vriendelijke groet Willemijn Aalberts

maatschappelijk werker

 

mail: w.aalberts@tynaarlo.nl

 

 

smwsmw2