Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Groepen 1-4:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 14.00 uur

woensdag 8.30 – 12.00 uur

Groepen 5-8:

maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Schoolvakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020

Zuidlaardermarkt: 20 oktober 2020

Kerstvakantie : 21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie : 22 februari t/m 26 februari 2021

Paasweekend : 2 april t/m 5 april 2021

Meivakantie : 26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart : 13 en 14 mei 2021

Pinksterweekend : 24 mei 2021

Zomervakantie : 12 juli t/m 20 augustus 2021

Verder zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie (18 december 2020) en op de vrijdagmiddag voor de zomervakantie (9 juli 2021).