Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Groepen 1-4:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 14.00 uur

woensdag 8.30 – 12.00 uur

Groepen 5-8:

maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

 

Schoolvakanties en vrije dagen:

Zuidlaardermarkt : 15 oktober 2019

Herfstvakantie : 21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie : 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Studiedag team: 13 januari 2020

Voorjaarsvakantie : 17 februari t/m 21 februari 2020

Paasweekend : 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie : 27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart : 21 mei en 22 mei 2020

Pinksterweekend : 1 juni 2020

Zomervakantie : 6 juli t/m 14 augustus 2020

Verder zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij op de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie (20 december 2019) en op de vrijdagmiddag voor de zomervakantie (3 juli 2020).